مجتمع فنی و آموزشی فناوران

معتبرترین موسسه برگزار کننده آزمون های  آنلاین

شما با شرکت در این آزمون های آنلاین متفاوت می توانید با نمونه سوالات آزمون های  بین المللی آشنا شده و برای شرکت در آزمون های بین المللی آماده شوید.

 

(Network (Cisco,Microsoft,Linux,virtualization
Security(Firewall,Security+,CEH)
Programming(C#,Asp.net,Python,Html,CSS)
ICDL


این آزمون های آنلاین شامل  30 سوال تستی  به صورت Random می باشد. دانشجو  گرامی ساعی و پرتلاش همواره به دنبال منابع  تکمیلی دوره ها به منظور تقویت  بنیه خود و آمادگی برای شرکت در آزمون های بین المللی   هستند.با شرکت در  آزمون  های آنلاین  شما می توانید این آمادگی را در خود ایجاد کنید.
این آزمون از کتاب های جامع  دوره های مربوطه تهیه شده است.
برای شرکت در آزمون
https://quiz.onlinetraning.ir مراجعه کنید.