انجام پروژه های دانشجویی در تمامی مقاطع

مجتمع فنی و آموزشی فناوران
دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان فناوری اطلاعات فناوران آمادگی دارد تا در زمینه انجام پروژه های دانشجویی در تمامی مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
انجام پروژه های
برنامه نویسی
طراحی سایت
هوش مصنوعی و داده کاوی
به دانشجویان خدمت رسانی کند