NAT چیست ؟  

امروزه   کلیه سازمان ها و افراد از کامپیوتر، موبایل، لپ تاپ و … استفاده می  کنند.  دستگاه ها نیاز به گرفتن IP دارند ولی تعداد IPهای ورژن ۴ برای این  تعداد  دستگاه بسیار کم است. راه چاره چیست؟ IPهای ورژن ۴ به کلاس های  مختلفی  تقسیم می شوند.
برخی   از این IPها را آی پی های خصوصی و برخی را عمومی می گویند. آی پی های   عمومی آی پی هایی هستند که در سطح اینترنت معتبر بوده و مسیر یابی با آن  ها  صورت می گیرد ولی آی پی های خصوص قابل مسیریابی در سطح اینترنت نیستند.
آی  پی های خصوصی در شبکه های محلی مورد استفاده قرار می گیرند. ولی سوال این  است که سیستم هایی که  آی پی خصوصی دارند چگونه در سطح اینترنت داده رد و  بدل کنند؟ آیا باید به  همه آن ها یک آی پی عمومی داد؟ مسلم است که پاسخ  منفی است و این تعداد آی  پی ورژن ۴ وجود ندارد. یک راه چاره آی پی های  ورژن ۶ می باشد ولی استفاده  از این آی پی ها هنوز مرسوم نشده است. پس باید  چکار کرد؟ آیا تاکنون با  تکنولوژی NAT آشنا شده اید؟ آیا می دانید NAT  چیست ؟ کارایی NAT چیست ؟

NAT چیست ؟

زمانی   که نیاز باشد تا یک شبکه محلی را (دارای آدرسهای خصوصی باشد) از طریق یک   آدرس عمومی به اینترنت متصل کنید نیاز به سرورNAT میباشد. با استفاده از   این سرور میتوان تمامی آدرسهای خصوصی را بهنحوی ترجمه کرد تا تمامی  کلاینتها بتوانند به اینترنت متصل شوند.
آدرسهای IP خصوصی دارای چندین محدوده بوده که این محدودهها در جدول زیر آمده اند:

کلاس ها
شروع
پایان
کلاس C
۱۹۲.۱۶۸.۰.۰
۱۹۲.۱۶۸.۲۵۵.۲۵۵
کلاس B
۱۷۲.۱۶.۰.۰
۱۷۲.۳۱.۲۵۵.۲۵۵
کلاس A
۱۰.۰.۰.۰
۱۰.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵

 

NAT   مکانیزمی برای ترجمه آدرس است که برای تأمین امنیت کاربران، آدرس داخلی   آنان را از دید شبکه‌های خارجی مخفی نگه می‌دارد. مثال دیگری از NAT را در   شکل زیر می‌بینید:
nat

 
  • کاربر با IP، ۱۹۲.۱۶۸.۰.۲۰۱ و شماره پورت ۸۰۰۱ بستهای به IP مقصد ۷۴.۲۰۰.۲۲۰.۱۹ و پورت مقصد ۸۰ ارسال میکند.
  •  NAT   بسته را گرفته، IP عمومی (۱۲۸.۱۴۰.۱۸.۲۱) و شماره پورت خود (۳۰۰۱) را   به‌عنوان مبدأ آن بسته جایگزین میکند و به سمت مقصد ارسال میکند ولی آدرس   IP و شماره پورت مبدأ اصلی را نزد خود نگه میدارد.
  •  مقصد پاسخ را برای NAT برمیگرداند.
  •  NAT   بسته پاسخ را دریافت کرده و آدرس IP (192.168.0.201) و شماره پورت (۸۰۰۱)   مبدأ اصلی را در آدرس IP و شماره پورت مقصد بسته قرار میدهد و ارسال   می‌کند. بدین‌صورت بدون آن‌که مقصد آدرس IP و شماره پورت مبدأ را بداند،   ارتباط بین آنها برقرار میشود.