در دوره های سیسکو چه مطالبی گفته می شود و چه کاربردهایی خواهد داشت؟

به طور کلی دوره های سیسکو در مورد طراحی، راه اندازی، کانفیگ و عیب یابی سخت افزارها و تجهیزات شرکت سیسکومی باشد که در 10 رشته مختلف و هر رشته در سه سطح از طرف شرکت سیسکو ارائه می گردد. در دوره های سیسکو در مورد تجهیزات شرکت سیسکو بالخص روتر و سوییچ بحث خواهد شد و ابتدایی ترین دوره یعنی CCNA راجع به پروتکل ها و استانداردهایی است که در شبکه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرند. در دوره CCNP پروتکل هایی که در شبکه های بزرگ استفاده می شوند مطرح می شود و در دوره CCIE راه حل ها و سناریوهایی مطرح می شود که در بزرگترین و پیچیده ترین شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
ابتدایی ترین کاری که هر مهندس شبکه برای طراحی و راه اندازی یک شبکه باید انجام دهد طراحی سخت افزاری و نیازسنجی تعداد تجهیزاتی است که در شبکه لازم است، که همه این موارد را دانشجو با شرکت در دوره های سطح اول سیسکو فراخواهد گرفت. با شرکت در دوره های سطح دوم (Professional) دانشجو می تواند راه حل های بهتر، ساده تر و کم هزینه تری را برای آن شبکه های بزرگ و پیچیده ارائه دهد و علاوه بر کم کردن هزینه خرید و نگه داری تجهیزات، نیروی کار کمتری را هم برای پشتیبانی شبکه اختصاص دهد.

نماد های وب سایت


logo-samandehi