اعتبار و ارزش مدارک و گواهینامه های فناوران؟

آیا مدارک شما معتبر است؟ در خارج از کشور چطور؟
به دلیل کسب مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای، سازمان فنی و حرفه ای و بنیاد رسمی ICDL ایران ... تمام شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی داخل کشور مدرک فناروان را به عنوان یکی از معتبرترین مدارک آموزشی می پذیرند.
همچنین دانشجویانی که مایل به اخذ مدرک از سازمان فنی و حرفه ای باشند ، فناروان انها را معرفی کرده و میتوانند در ازمون ها شرکت کنند .
همچنین دانشحویانی که مایل به اخذ مدرک بین المللی از ITD کانادا هستند ؛ فناوران میتواند انها را معرفی کرده و در ازمون شرکت کنند .
برای خارج از کشور باید مدارک سازمان فنی و حرفه ای ترجمه شود .

نماد های وب سایت


logo-samandehi