تفاوت MCSE با MCSA چیست ؟

مدرک MCSA همراه با MCSE ارائه شده و در اصل قسمتی از MCSE است، علاقه مندان به دوره های ماکروسافت ابتدا پس از گذراندن سه کورس، مدرک MCSA رادریافت خواهند نمود. به بیانی ساده تر اگر مدرک MCSE را معادل کارشناسی ( لیسانس) در دوره های شبه ماکروسافت بدانیم مدرک  MCSA معادل کاردانی (فوق دیپلم) خواهد بود.


MCSA اختصار عبارت Microsoft Certified Solutions Associate است . و با گذراندن سه کورس زیر به آن دست پیدا می کنید .

  1. Installing and Configuring Windows Server  2019
  2. Administering Windows Server 2019
  3. Configuring Advanced Windows Server Services 2019

بعد از گذراندن دوره MCSA 2019 و کسب مدرک آن، میتوانید جهت کسب مدرک MCSE دو کورس ذیل را علاوه بر سه کورس قبل بگذرانید تا به مدرک MCSE 2019 دست پیدا کنید .

  1. Designing and Implementing a Server Infrastructure
  2. Implementing an Advanced Server Infrastructure