دوره CEH

سیلابس های دوره  هک وتست  نفوذCEH

برای اطلاع دقیق از زمانبندی و مشاهده تخفیفات ویژه، به کانال تلگرام فناروان مهر مراجعه کنید یا تماس بگیرید.

همچنین میتوانید از تقویم آموزشی در قسمت امور دانشجویی استفاده کنید.

09365598720 مشاوره  9  الی 23
تلگرام https://t.me/fanavaran_mehr

معرفی دوره هک وتست  نفوذCEH
مدرک  CEH یکی از معتبرترین مدارک شرکت EC-Council  می‌باشد. دوره CEH بر روی  تکنیک‌ها وتکنولوژی‌های هک از دیدگاه حمله تکیه می‌کند. در دورهCEH ،  دانشجویان با چک لیست‌های امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی سیستم‌های  امنیتی موجود را کسب می‌نمایند و قادر به شناسایی آسیب پذیری‌های سیستم و  تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تست‌های نفوذ هستند. همچنین با  استفاده از حمله به سیستم‌ها، روش‌های دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بازار کار دوره
تعداد ساعت
کارشناسان تست آسیب پذیری و نفوذ
45
پیشنیاز دوره
CCNA - MCSE 
 سرفصل های دوره  هک وتست  نفوذCEH
Introduction to Ethical Hacking
 Footprinting and Reconnaissance
 Scanning Networks
Enumeration
Vulnerability Analysis
 System Hacking
Malware Threats
Sniffing
Social Engineering
Denial-of-Service
Session Hijacking
Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Hacking Web Servers
 Hacking Web Applications
 SQL Injection
Hacking Wireless Networks
 Hacking Mobile Platforms
IoT Hacking
Cloud Computing
Cryptography

نماد های وب سایت


logo-samandehi