پکیج های ویژه آموزشی همراه با تخفیف

                        مجتمع فنی و آموزشی فناوران عنوان برترین آموزشگاه IT استان البرز و تهران
برترین دوره های آموزشی همراه با پکیج های ویژه آموزشی و کمپ های فشرده همراه با تخفیف ، برای ثبت نام میتوانید از قسمت تقویم آموزشی استفاده کنید و یا بر روی دوره ی مورد نظر کلیک کنید

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 2-99
شهریه واقعی: 3600000 تومان
شهریه با تخفیف:
2000000تومان
شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 2000000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 8-99
شهریه واقعی : 1900000 تومان
شهریه با تخفیف : 900000 تومان

شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 900000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 9-99
شهریه واقعی : 2200000 تومان
شهریه با تخفیف :
1100000 تومان

شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 1100000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 10-99
شهریه واقعی : 950000 تومان
شهریه با تخفیف :
730000 تومان

شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 600000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 1-99
شهریه واقعی :
 320000 تومان
شهریه با تخفیف :
100000 تومان

شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 100000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 18-99
شهریه واقعی : 1800000 تومان
شهریه با تخفیف :
1000000 تومان

شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 1000000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 19-99
شهریه واقعی : 1800000 تومان
شهریه با تخفیف :
1000000 تومان

شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 1000000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 40-99
شهریه واقعی: 3600000 تومان
شهریه با تخفیف:
1800000تومان
شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 1800000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 20-99
شهریه واقعی : 2000000 تومان
شهریه با تخفیف :
1000000 تومان

شرایط پرداختی اقساط

هزینه دوره: 1000000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 4-99
شهریه واقعی : 1900000 تومان
شهریه با تخفیف :
900000 تومان

شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 600000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 99-100
شهریه واقعی: 1700000 تومان
شهریه با تخفیف:
850000 تومان

شرایط پرداختی اقساط

هزینه دوره: 850000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 99-101
شهریه واقعی: 2500000 تومان
شهریه با تخفیف:
1250000 تومان
شرایط پرداختی اقساط

هزینه دوره: 1250000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 99-103
شهریه واقعی: 2000000 تومان
شهریه با تخفیف:
1000000تومان
شرایط پرداختی اقساط

هزینه دوره: 1000000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 99-103
شهریه واقعی: 2500000 تومان
شهریه با تخفیف:
1200000تومان
شرایط پرداختی اقساط

هزینه دوره: 1200000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 99-105
شهریه واقعی: 2500000 تومان
شهریه با تخفیف:
1200000تومان
شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 1200000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : A3001
شهریه واقعی:970000  تومان

شهریه با تخفیف:700000 تومان
شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 600000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره:11-99
شهریه واقعی:900000  تومان
شهریه باتخفیف:
700000تومان
شرایط پرداختی اقساط


هزینه دوره: 700000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 90061
شهریه واقعی:1200000 تومان
شهریه با تخفیف:
800000تومان
شرایط پرداختی اقساط

 پیش ثبت نام(حضوری)

هزینه دوره: 800000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 39-99
شهریه واقعی : 1600000 تومان
شهریه با تخفیف :
800000 تومان
شرایط پرداختی اقساط

هزینه دوره: 800000 تومان

تاریخ شروع دوره: تماس بگیرید
کد دوره : 41-99
شهریه واقعی: 5000000 تومان
شهریه با تخفیف:
3000000 تومان
شرایط پرداختی اقساط

هزینه دوره: 3000000 تومان


کد دوره : 60-99
شهریه واقعی: 4000000 تومان
شهریه با تخفیف:
2000000 تومان
شرایط پرداختی اقساط

هزینه دوره: 20000000 تومان

رزرو و ثبت نام دوره ها


کد کلاس
نام
دوره
مدت
ساعت
شهریه واقعی
شهریه
با تخفیف
روزهای برگزاری
اقساط ماهانه
پیش
 ثبت نام
99-10
مهارت هفت گانه ICDL
100
950000تومان
730000تومان
تماس
بگیرید
2 ماهه
99-31
ICDL Advanced - پیشرفته
Word - Excel  پیشرفته
50
1500000 تومان
1000000 تومان
تماس
بگیرید

1 ماهه
99-32
IT Security - امنیت ویندوز ، اینترنت ، ایمیل ، کانفیگ مودم و ..
50
1000000 تومان
750000 تومان

تماس
بگیرید

2 ماهه
99-33
کمپ آمادگی برای آزمون ICDL سازمان فنی وحرفه ای کشور
10
250000
تومان
----------تومان
تماس
بگیرید

5
جلسه
99-39
طراحی داشبوردهای هوش تجاری باPower BI
24
1600000 تومان
800000 تومان
تماس
بگیرید
1 ماهه

کد کلاس
نام دوره
مدت ساعت
شهریه واقعی
شهریه با تخفیف
روزهای برگزاری
نحوه پرداخت اقساط
پیش
 ثبت نام
99-1

Comptia Network Plus

30
360000 تومان
100000 تومان 90%تخفیف
شروع ثبت نام
ندارد
99-8

Cisco CCNA R & SW

50
1700000 تومان

900000 تومان

شروع ثبت نام
2 ماهه

99-25
CCNA Security
40
1700000 تومان

900000 تومان

تماس
بگیرید
2 ماهه
99-9

Cisco CCNP SWitch


50
2200000 تومان
1100000 تومان

تماس
بگیرید
2 ماهه

99-26
 CCNP Route
50
2200000 تومان
1100000 تومان

تماس
بگیرید
2 ماهه
99-27
CCNP Pack
100
4000000 تومان
2000000 تومان
تماس
بگیرید
3 ماهه
99-2

مایکروسافت
MCSA2019
120
3600000 تومان

2000000 تومان
جمعه ها
3 ماهه

99-3

مایکروسافت
MCSE 2019
240
2900000 تومان

2000000 تومان

تماس
بگیرید
3 ماهه


99-4
میکروتیک MTCNA
40
 1900000 تومان
 900000 تومان
تماس
بگیرید
2 ماهه

99-5
میکروتیک MTCRE
40
 2100000 تومان

1200000 تومان

تماس
بگیرید
2 ماهه

99-11

Help Desk

30
900000 تومان

600000 تومان
تماس
بگیرید
1 ماهه


کد کلاس
نام دوره
مدت
ساعت
شهریه واقعی
شهریه با تخفیف
روزهای برگزاری
اقساط ماهانه
پیش
 ثبت نام
99-29
 Programming Fundamental
پیش نیاز ورود دوره برنامه نویسی
50
1000000 تومان
800000تومان
تماس
بگیرید
2 ماهه
99-18
طراحی سایت مقدماتی
30
2000000 تومان
1000000تومان
تماس
بگیرید
2 ماهه
99-19

طراحی سایت پیشرفته
30
2000000 تومان
1000000تومان

تماس
بگیرید
2 ماهه

99-35
طراحی سایت بدون کد نویسی (ورد پرس)
20
1200000 تومان
600000 تومان
تماس
بگیرید
2 ماهه

0-24-81-1-2
پکبج ویژه طراحی  با PHP + MY SQL
HTML+CSS+JQuery+Java+Bootstarp
+PHP+My SQL
120
2000000 تومان
1800000 تومان
تماس
بگیرید
4 ماهه

کد کلاس
نام دوره
مدت ساعت
شهریه واقعی
شهریه با تخفیف
روزهای برگزاری
اقساط ماهانه
پیش ثبت نام
99-104
برنامه نویسی #C (مقدماتی - متوسطه)
50
3000000 تومان
1500000 تومان
تماس بگیرید
2 ماهه
99-105
برنامه نویسی #C (پیشرفته)
40
3000000 تومان
1500000 تومان
تماس بگیرید
2 ماهه
99-100

دوره برنامه نویسی موبایل(Android,IOS) مقدماتی

30

1700000 تومان

850000 تومان

تماس بگیرید

2 ماهه

لینک ثبت نام

99-101
دوره برنامه نویسی موبایل(Android,IOS) پیشرفته
40
2500000 تومان

1250000 تومان

تماس بگیرید

2 ماهه

لینک ثبت نام

99-103

دوره برنامه نویسی موبایل(Android,IOS)فوق پیشرفته

30

2000000 تومان

1000000 تومان

تماس بگیرید

2 ماهه

لینک ثبت نام

99-40
برنامه نویسی سایت       ( لاراول)Laravel
40
3600000 تومان
1800000 تومان
تماس بگیرید
2 ماهه

99-41
هوش مصنوعی و داده کاوی با پایتون
70
5000000تومان
3000000 تومان
تماس بگیرید
3 ماهه

کد کلاس
نام دوره
مدت
ساعت
شهریه واقعی
شهریه با تخفیف
روزهای برگزاری

اقساط ماهانه
پیش
 ثبت نام
99-30
پکیج استثنایی دوره
 Network Plus + CCNA Switch and Route
70
1800000تومان
1200000 تومان
تماس
بگیرید
2 ماهه
99-31
پکیج استثنایی دوره
Net plus +CCNA + MCSA 2019
180
7000000 تومان
3000000 تومان
تماس
بگیرید

5 ماهه
کد کلاس
نام دوره
مدت
ساعت
شهریه واقعی
شهریه با تخفیف
روزهای برگزاری
اقساط ماهانه
پیش
 ثبت نام
A3001
 نرم افزار هلو + حسابداری عمومی مقدماتی
45ساعت
1200000تومان
700000 تومان
تماس
بگیرید
1 ماهه
A3002
نرم افزار سپیدار
30 ساعت
1200000 تومان
700000  تومان
تماس
بگیرید
1 ماهه
A4001
دوره جامع حسابداری پیشرفته ویژه بازار کار
70 ساعت
1900000 تومان
1500000 تومان
تماس
بگیرید
2 ماهه
A4002
حسابداری مالیاتی
50 ساعت
1900000 تومان
1500000 تومان
تماس
بگیرید
2 ماهه
A4003
حسابداری حقوق و دستمزد
30 ساعت
1200000 تومان
700000 تومان
تماس
بگیرید
1 ماهه
A4004
حسابداری صنعتی
40 ساعت
1900000 تومان
1350000 تومان
تماس
بگیرید
2 ماهه
-->

جدیدترین مطالب و دوره های آموزشی

نماد های وب سایت


logo-samandehi